Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

OCHMIAN, I. -- MALINOWSKI, R. -- KUBUS, M. -- MALINOWSKA, K. -- SOTEK, Z. -- RAČEK, M. The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates. In Scientia Horticulturae. 257, 108690 (2019), s. 1--13. ISSN 0304-4238.

Originální název:
The feasibility of growing blueberry (V. corymbosum L.) on loamy calcic soil with the use of organic substrates
Autor: Ireneusz Ochmian (17%)
Ryszard Malinowski (17%)
Marcin Kubus (17%)
Katarzyna Malinowska (17%)
Zofia Sotek (17%)
Ing. Marcel Raček, PhD. (15%)
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum:
Scientia Horticulturae
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
257
Číslo periodika v rámci svazku:
108690
Rok vydání: 2019
Od strany: 1
Do strany:
13
Počet stran:
13
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: drobné ovocie, organické hnojivá, listy, pôdy, minerálne látky, brusnica chocholíkatá
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
Ing. Marcel Raček, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:15 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Scientia Horticulturae. Amsterdam, Elsevier: ISSN 0304-4238.

Originální název:
Scientia Horticulturae
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 0304-4238
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Amsterdam, Elsevier
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna: 05.03.2020 19:15 (Import dat z knihovny)