Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

SUDZINA, M. -- MELLEN, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy. In Zahradnictví. 19, 12 (2019), s. 45. ISSN 1213-7596.

Originální název: Rýchlorastúce okrasné dreviny pre nové vegetačné plochy
Anglický název:
Autor:
Marián Sudzina (25%)
Martin Mellen (25%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Zahradnictví
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
19
Číslo periodika v rámci svazku:
12
Rok vydání:
2019
Od strany:
45
Do strany:
45
Počet stran:
1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: verejná zeleň, okrasné dreviny, rýchlorastúce dreviny, rast rastlín
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 07.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zahradnictví. Praha: ISSN 1213-7596.

Originální název: Zahradnictví
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1213-7596
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Praha
Vydavatel: Sedláček
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
07.03.2020 22:20 (Import dat z knihovny)