Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- AILER, Š. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits. In SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 7--9.

Originální název:
Výberovo k biologicky hodnotným zložkám ovocných plodov = Biologically valuable component of fruits
Anglický název:
Biologically valuable component of fruits
Autor:
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník: Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
7
Do strany:
9
Počet stran:
3
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk:
slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: biologicky aktívne látky, ovocie, konzumenti
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

SUDZINA, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019.

Originální název: Potenciál úžitkových záhrad, vinohradníctvo a domáca spotrebiteľská sféra
Anglický název:
Editor:
Marián Sudzina (34%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (33%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (33%)
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína
Místo vydání:
Trebišov
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)