Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- PINTÉR, E. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Hloh obyčajný (crataegus laevigata) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga) - k možnostiam zužitkovávania plodov a k ich biologicky hodnotným obsahovým zložkám = Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 17--20. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).

Originální název: Hloh obyčajný (crataegus laevigata) a dula podlhovastá (Cydonia oblonga) - k možnostiam zužitkovávania plodov a k ich biologicky hodnotným obsahovým zložkám = Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components
Anglický název:
Hawthorn (Crataegus laevigata) and quince (Cydonia oblonga) –the possibilities of the use of their fruits and biologically valuable components
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (25%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (25%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace: článek ve sborníku
Sborník: Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
17
Do strany: 20
Počet stran:
4
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace:
AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: dula podlhovastá, ovocné dreviny, hloh obyčajný (Crataegus oxyacantha), odrody netradičné, spotrebitelia, plody
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Trebišov:.

Originální název:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Trebišov
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)