Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PÁSTOR, M. -- KOLLÁR, J. -- BAKAY, L. Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia. In South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. 10, 2 (2019), s. 95--104. ISSN 2067-9874.

Originální název:
Insect species composition on european chestnut (Castanea sativa Mill.) during flowering in selected locaities in Slovakia
Autor:
Michal Pástor (34%)
Ing. Ján Kollár, PhD. (33%)
Ing. Ladislav Bakay, PhD. (33%)
Pracoviště:
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
10
Číslo periodika v rámci svazku:
2
Rok vydání:
2019
Od strany: 95
Do strany:
104
Počet stran:
10
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
tištěná verze (print)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: kvitnutie, gaštany, hmyz, opeľovanie, diverzita
Rok uplatnění:
2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Ján Kollár, PhD.
Poslední změna: 23.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment. Craiova, Editura Universitaria, University of Craiova: ISSN 2067-9874.

Originální název:
South-Western Journal of Horticulture, Biology and Environment
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
2067-9874
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Craiova, Editura Universitaria, University of Craiova
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
25.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)