Katedra biotechniky zelene (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- MEZEY, J. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ROVNÁ, K. Špecifiká nutričného významu a uplatniteľnosti niektorých zástupcov exotických druhov bobuľovín pre spotrebiteľskú sféru = Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 28--31. ISBN 978-80-973463-1-7 (brož.).

Originální název:
Špecifiká nutričného významu a uplatniteľnosti niektorých zástupcov exotických druhov bobuľovín pre spotrebiteľskú sféru = Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere
Anglický název: Specifics of nutritional importance and applicability of some representatives of exotic berry species for consumers sphere
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (25%)
doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (25%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (25%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (25%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
28
Do strany:
31
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: pestovanie bobuľovín, exotické ovocie, Maqui, drobné ovocie, exotické rastliny
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie. SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Trebišov:.

Originální název:
Úžitkové záhradníctvo a spotrebiteľské prostredie
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Trebišov
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna:
05.03.2020 19:18 (Import dat z knihovny)