Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

JURÍK, Ľ. -- KALETOVÁ, T. Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes. In: Water resources in Slovakia. Part 2. Cham: Springer, 2019. s. 105--123. ISBN 978-3-319-92864-7 (viaz.).

Originálny názov: Drought as stress for plants, irrigation and climatic changes
Autor: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (50%)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Water resources in Slovakia. Part 2
Číslo časti:
Od strany: 105
Do strany: 123
Počet strán: 19
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: krajina, zavlažovanie, klimatické zmeny, sucho, rastliny
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Water resources in Slovakia. Part 2. Cham: Springer, 2019. ISBN 978-3-319-92864-7 (viaz.).

Originálny názov: Water resources in Slovakia. Part 2
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-3-319-92864-7 (viaz.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Springer
Miesto vydania: Cham
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 02.03.2019 22:20 (Import dát z knižnice)