Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019. MACHOVÁ, D. -- JURÍK, Ľ. -- SLAŠŤAN, J. -- GAŠPEREC, Ľ.

Originálny názov: Spôsob zhodnocovania odpadového produktu pri výrobe tepla alebo elektrickej energie z pevných palív a spôsob využitia tohto zhodnoteného odpadového produktu: úžitkový vzor č. 50044-2018: dátum zápisu 08.01.2019
Anglický názov:
Autor: Dagmar Machová (25%)
doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. (25%)
Ján Slašťan (25%)
Ľubomír Gašperec (25%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: patent alebo iný výsledok chránený podľa zvláštnych právnych predpisov
Číslo patentu:
Názov vydavateľa:
Miesto vydania: Banská Bystrica
Názov vlastníka:
Dátum registrácie:
Spôsob využitia:
Povinnosť licencie:
Licenčný poplatok:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: AGJ Autorské osvedčenia, patenty, objavy
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: výroba elektrickej energie, vedľajšie produkty, odpady, teplárenstvo, využitie, rastliny, rast rastlín
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD.
Posledná zmena: 26.01.2019 22:21 (Import dát z knižnice)