Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KIŠŠ, V. -- BÁREK, V. -- NOVOTNÁ, B. -- TÁTOŠOVÁ, L. Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content. In Journal of Ecological Engineering. 20, 1 (2019), s. 34. ISSN 2081-139X.

Originálny názov: Monitoring of the dendrometric changes influenced by soil water content
Autor: Ing. Vladimír Kišš, PhD. (25%)
doc. Ing. Viliam Bárek, PhD. (25%)
Ing. Beáta Novotná, PhD., Ing.-Paed.IGIP (25%)
doc. Ing. Lucia Tátošová, PhD. (25%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Ecological Engineering
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 20
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 34
Do strany: 34
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: dendrometria, pôda, pôdna štruktúra, pôdna vlhkosť, zavlažovanie, sucho
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Vladimír Kišš, PhD.
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Ecological Engineering. Warszawa: ISSN 2081-139X.

Originálny názov: Journal of Ecological Engineering
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 2081-139X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Warszawa
Vydavateľ: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 14.09.2019 22:20 (Import dát z knižnice)