Katedra krajinného inžinierstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

CASTANHO, R A. -- CALLARDO, J M. -- LOURES, L. -- KALETOVÁ, T. -- CABEZAS, J. -- FERNÁNDEZ-POZO, L. -- NARANJO GÓMEZ, J M. -- LOUSADA, S. -- ESCORCIO, P. -- PINTO-GOMES, C. Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal). In: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. s. 209--221. ISBN 978-84-1309-067-2 (brož.).

Originálny názov: Comparative analysis of ephemeral river ecosystem services in agricultural and natural landscapes in mediterranean environments. A practical approach to Caia river (Portugal)
Autor: Rui Alexandre Castanho (10%)
José Martín Callardo (10%)
Luis Loures (10%)
Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (10%)
José Cabezas (10%)
Luis Fernández-Pozo (10%)
José Manuel Naranjo Gómez (10%)
Sergio Lousada (10%)
Patricia Escorcio (10%)
Carlos Pinto-Gomes (10%)
Pracovisko: Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: kapitola v knihe
Odborná kniha: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística
Číslo časti:
Od strany: 209
Do strany: 221
Počet strán: 13
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: rieky, riečne nivy, poľnohospodárska krajina, riečne ekosystémy
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Tatiana Kaletová, PhD.
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística. Madrid: Thomson Reuters Aranzadi, 2019. ISBN 978-84-1309-067-2 (brož.).

Originálny názov: Ordenación del espacio: ciudades inteligentes, turismo y logística
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie: odborná kniha
ISBN: 978-84-1309-067-2 (brož.)
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Thomson Reuters Aranzadi
Miesto vydania: Madrid
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
Posledná zmena: 20.04.2019 22:20 (Import dát z knižnice)