Študentské domovy a jedálne - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROHAĽOVÁ, E. -- BÍRO, D. -- OLŠOVSKÁ, K. -- REPISKÝ, J. -- HRUBÍK, P. -- HLAVÁČOVÁ, Z. -- FRANČÁKOVÁ, H. -- JUREKOVÁ, Z. -- BÁTOROVÁ, Z. -- STREĎANSKÝ, J. -- TÓTH, D. -- BANDLEROVÁ, A. -- BRESTIČ, M. -- MANDA, V. -- ZUBATÝ, J. -- BELLÉROVÁ, B. -- LAZORIŠÁKOVÁ, K. -- ŽIDEK, R. -- WOLFOVÁ, D. -- JANKO, I. -- KOPRDA, Š. -- PIECKA, M. -- BORSUKOVÁ, H. Úvod do vysokoškolského štúdia. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2004. 175 s. ISBN 80-8069-392-7.

Originálny názov: Úvod do vysokoškolského štúdia
Anglický názov:
Autor:
Pracovisko:
Katedra spoločenských vied
Katedra genetiky a plemenárskej biológie
Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav
Študentské domovy a jedálne
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Centrum informačných a komunikačných technológií
Katedra štatistiky a operačného výskumu
Katedra biotechniky zelene
Katedra výživy zvierat
Katedra práva
Katedra jazykov
Katedra telesnej výchovy a športu
Katedra fyziológie rastlín
Katedra ekológie
Slovenská poľnohospodárska knižnica
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
skriptá a učebnice
ISBN: 80-8069-392-7
Vydavateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania:
Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania:
2004
Číslo vydania:
1
Počet strán:
175
Rozsah v AA:
Druh učebnice:
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
BCI Skriptá a učebné texty
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: univerzity, ECTS, SPU Nitra, štúdium vysokoškolské
Rok uplatnenia:
2004
 
Záznam vložil: Dr.h.c. prof. Ing. Daniel Bíro, PhD.
Posledná zmena:
16.10.2015 09:43 (Import dát z knižnice)