Department of Fruit Growing, Viticulture and Enology (FZKI) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 34

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Horská, Elena
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, p. 50.
article in a proceedingsAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Details
Analysis of eeal-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits
Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of eeal-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.)
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva
Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.).  In Oregano. New York : Nova Science Publishers. (2019), p. 1--54. ISBN 978-1-53616-285-1. URL: https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwAQAAn6uHhyae1IsBcwf%2BE8oXc%3D/sxs/AQMkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwBGAAADBu9yCjaoW0eXYd%2B9SW5eQAcArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAAAgENAAAArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAFx5sN%2FgAAAAESABAAZ0qPYdDbDk%2BHYsUXiPhYQg%3D%3D.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum)
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva
Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum).  In Coriander. New York : Nova Science Publishers. (2019), p. 63--93. ISBN 978-1-53616-484-8. URL: https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwAQAAn6uHhyae1IsBcwf%2BE8oXc%3D/sxs/AQMkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwBGAAADBu9yCjaoW0eXYd%2B9SW5eQAcArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAAAgENAAAArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAFx5sN%2FgAAAAESABAAIGo0%2B3WBQUubv2hET0EWUA%3D%3D.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Časté chyby pri reze ovocných stromov
Paulen, Oleg
Časté chyby pri reze ovocných stromov. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim
Mezey, Ján
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), p. 24--25. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus
Geherová, Katarína -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Pintér, Eduard
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 196--205. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22
Bedlovičová, Zdenka -- Englerová, Karolína -- Nemcová, Radomíra -- Kačániová, Miroslava
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, p. 87. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
article in a proceedingsPostery z domácich konferencií2019Details
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno
Ailer, Štefan
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno. In Vinič a víno. 19, 3 (2019), p. 86--87. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 257--276. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation
Štefániková, Jana -- Achberger, Jakub -- Nagyová, Veronika -- Jankura, Ervín -- Árvay, Július -- Ailer, Štefan
Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation. In 42nd World Congress of Vine and Wine. Ženeva: International Organisation of Vine and Wine, 2019, p. 473--474. ISBN 978-285-038-0105 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Mestský ovocný sad
Mezey, Ján
Mestský ovocný sad. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 26--27. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Microbiological safety of chilled poultry coming from a commercial network
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologická bezpečnosť chladenej hydiny pochádzajúcej z komerčnej siete: Microbiological safety of chilled poultry coming from a commercial network.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), p. 206--210. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Monitoring of heavy metals, bioactive substances and nutritional composition of cranberry (Vaccinium vitis-idaea) fruits in tatra national park forest ecosystem high-altitude transects
Mezey, Ján -- Petrík, Matej -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Mezeyová, Ivana
Monitoring of heavy metals, bioactive substances and nutritional composition of cranberry (Vaccinium vitis-idaea) fruits in tatra national park forest ecosystem high-altitude transects. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, p. 761--768. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne
Pintér, Eduard
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), p. 44--45. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Phytochemical and antioxidant profile of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia
Ivanišová, Eva -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Frančáková, Helena -- Kačániová, Miroslava
Phytochemical and antioxidant profile of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia. In Erwerbs-Obstbau. 61, (2019), p. 53--59. ISSN 0014-0309.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie
Mezey, Ján -- Serralegri, Davide
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 20--22. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters
Golian, Marcel -- Chmelár, Dávid -- Paulen, Oleg -- Trochcová, Marianna
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, p. 32--35. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Pozberová úprava zeleniny
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Pozberová úprava zeleniny. In Roľnícke noviny. 90, 41 (2019), p. 25. ISBN 0231– 6617.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu
Paulen, Oleg
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 18--20. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), p. 34--35. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 48--49. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 32--33. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana -- Tančinová, Dana
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 p. ISBN 978-80-552-2040-6.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny
Paulen, Oleg
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), p. 8--9. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Rez marhúľ po zbere
Paulen, Oleg
Rez marhúľ po zbere. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), p. 5--7. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Ailer, Štefan
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), p. 4. ISSN 1335-7514.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Paulen, Oleg
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), p. 8--11. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie
Pintér, Eduard
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), p. 39--41. ISSN 1336-7684.
article in a professional periodicalOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols
Kulig, Dominika -- Matysiak, Michal -- Baldovská, Simona -- Štefániková, Jana -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Paulen, Oleg -- Kolesárová, Adriana
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/bio/tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, p. 58. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Varietal variability of less grown mints: influence on selected antioxidants
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Farkaš, Ján -- Mezey, Ján -- Šlosár, Miroslav
Varietal variability of less grown mints: influence on selected antioxidants. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), p. 566--571. ISSN 1337-0960.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Details
Vinárstvo
Ailer, Štefan
Vinárstvo. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 185 p. ISBN 978-80-552-2061-1.
textbookSkriptá a učebné texty2019Details
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Mičová, Beáta
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 277--283. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Blahut, Peter
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 284--290. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details