Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

Aplikácia zobrazuje zoznam publikácií odborníkov vybraného pracoviska. Vzťah publikácie k pracovisku je možné upravovať v aplikácii Moje a mnou spravované publikácie v rámci editovania danej publikácie. Voľba pracoviska sa nachádza v údajoch spoločných pre všetky druhy publikácií, konkrétne pod voľbou odboru publikácie.

Druh:
Rok:
Zoraďovať podľa:

Počet nájdených záznamov: 70

PublikácieDruh výsledkuPopis KPČRokPodrobnosti
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry
Kačániová, Miroslava -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Horská, Elena
Accurate identification of bacterial isolates from milk products with matrix-assisted laser desorption / ionization time-of-flight mass spectrometry. In 2nd Innovations in food science and technology. Munich: Dr. Ali Abas Wani, 2019, s. 50.
článok v zborníkuAbstrakty odborných prác zo zahraničných podujatí (konferencie...)2019Podrobnosti
Aktuálne práce vo vinohrade v jesennom období
Mankovecký, Jakub
Aktuálne práce vo vinohrade v jesennom období. In Sady a vinice. 14, 5 (2019), s. 40--41. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits
Hudecová, Marcela -- Žiarovská, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Zamiešková, Lucia -- Zeleňáková, Lucia
Analýza podmienok real-time PCR expresie chitinázy v plodoch viniča: Analysis of real-time PCR conditions in the expression of chitinase in the grape fruits.  In Výživa - človek - zdravie 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 149--156. ISBN 978-80-552-2073-4. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.)
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva
Antimicrobial and antioxidant activity of oregano (Origanum sp.).  In Oregano. New York : Nova Science Publishers. (2019), s. 1--54. ISBN 978-1-53616-285-1.
článok v elektronickom zdrojiKapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách2019Podrobnosti
Antimicrobial effect of Lactobacillus kunkeei against pathogenic bacteria isolated from bees´gut
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Ivanišová, Eva -- Terentjeva, Margarita -- Gasper, Jaroslav
Antimicrobial effect of Lactobacillus kunkeei against pathogenic bacteria isolated from bees´gut. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 199--208. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant activity and total polyphenol content of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia
Ivanišová, Eva -- Kántor, Attila -- Kačániová, Miroslava
Antioxidant activity and total polyphenol content of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 78--82. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum)
Kačániová, Miroslava -- Ivanišová, Eva
Antioxidant and antimicrobial activities of coriander (Coriandrum sativum).  In Coriander. New York : Nova Science Publishers. (2019), s. 63--93. ISBN 978-1-53616-484-8. URL: https://outlook.office.com/mail/inbox/id/AAQkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwAQAAn6uHhyae1IsBcwf%2BE8oXc%3D/sxs/AQMkADdhYzRlYzIxLTc1ZGItNDVhOS1hMGQzLTZkOGJkYTU2YjYzNwBGAAADBu9yCjaoW0eXYd%2B9SW5eQAcArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAAAgENAAAArk0NuTLf3kG9zlhUFXvLjgAFx5sN%2FgAAAAESABAAIGo0%2B3WBQUubv2hET0EWUA%3D%3D.
článok v elektronickom zdrojiVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Podrobnosti
Biomlieko - výbero k variabilite obsahových zložiek a formám predaja = Organic milk - variability of substances and forms od sale
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Biomlieko - výbero k variabilite obsahových zložiek a formám predaja = Organic milk - variability of substances and forms od sale. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 53--55. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Cícer baraní - výraznejší v malopestovateľskom prostredí i u bežných konzumentov = Chick peas - more signifikant in small farm environment and by common consumers
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Sudzinová, Janka
Cícer baraní - výraznejší v malopestovateľskom prostredí i u bežných konzumentov = Chick peas - more signifikant in small farm environment and by common consumers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 21--23. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Časté chyby pri reze ovocných stromov
Paulen, Oleg
Časté chyby pri reze ovocných stromov. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 8--9. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim
Mezey, Ján
Determinácia najvýznamnejších fyziologických a hubových poškodení skladovaných jabĺk a ochrana proti nim. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 24--25. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica"
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Diversity of funghi in the traditional slovak cheese "Parenica". In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 94--99. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Fytochemické metabolity v prevencii a liečbe civilizačných ochorení
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan
Fytochemické metabolity v prevencii a liečbe civilizačných ochorení.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 172--184. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus
Geherová, Katarína -- Končeková, Lýdia -- Halmová, Daniela -- Pintér, Eduard
Hodnotenie využitia mechanickej regulácie populácie druhu Helianthus tuberosus.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 196--205. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Chov vodnej hydiny a k aspektom výkrmu i pre domácu produkciu pečene = Water poultry breeding and some aspects of its fattening for home production of liver
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Sudzinová, Janka
Chov vodnej hydiny a k aspektom výkrmu i pre domácu produkciu pečene = Water poultry breeding and some aspects of its fattening for home production of liver. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 27--28. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22
Bedlovičová, Zdenka -- Englerová, Karolína -- Nemcová, Radomíra -- Kačániová, Miroslava
Izolácia a charakterizácia biosurfaktantov produkovaných kmeňom Bacillus subtilis 3/22. In 28. Kongres Československej spoločnosti mikrobiologickej. Praha: Československá mikrobiologická společnost, 2019, s. 87. ISBN ISBN 978-80-973411-0-7 (brož.).
článok v zborníkuPostery z domácich konferencií2019Podrobnosti
Jedlé kvitnúce okrasné letničky
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Janotková, Tatiana -- Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Jedlé kvitnúce okrasné letničky.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 317--326. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno
Ailer, Štefan
Komplexný pohľad na fenomén oranžové víno. In Vinič a víno. 19, 3 (2019), s. 86--87. ISSN 1335-7514.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kozie mlieko - chuťové a aromatické vlastnosti = Coat milk - taste and aromatic properties. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 59--61. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Kravské mlieko - k súvislostiam akosti v požiadavkách na smernicu EÚ a k niektorým z aspektov pri získavaní mlieka k ošetreniu mliekarenskému a následným spracovaniam v apeláciách hlavne pre začínajúcich, príležitostných producentov a dodávateľov = Cow milk - requirements on quality according to EU directive and some aspects of milk obtaining, treatment and processing for beginners and occasional producers and suppliers. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 41--43. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Haščík, Peter -- Nagyová, Ľudmila -- Horská, Elena -- Godočiková, Lucia -- Lopašovský, Ľubomír -- Terentjeva, Margarita -- Kunová, Simona
Lactic acid bacteria isolated from traditional cheese. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 83--88. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia
Ľadové víno Frankovka modrá - technológia výroby vína a vybrané charakteristiky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 257--276. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Lečivé účinky a využiteľnosť niektorých druhov úžitkovo - okrasných rastlín pestovaných i v bežných záhradkárskych podmienkach = The healing effects and use of some plant species growing in common garden conditions
Mellen, Martin -- Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava
Lečivé účinky a využiteľnosť niektorých druhov úžitkovo - okrasných rastlín pestovaných i v bežných záhradkárskych podmienkach = The healing effects and use of some plant species growing in common garden conditions. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 29--31. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation
Štefániková, Jana -- Achberger, Jakub -- Nagyová, Veronika -- Jankura, Ervín -- Árvay, Július -- Ailer, Štefan
Management of wines´ archiving potential through technological processes and sulphurisation of wine for its preservation. In 42nd World Congress of Vine and Wine. Ženeva: International Organisation of Vine and Wine, 2019, s. 473--474. ISBN 978-285-038-0105 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Podrobnosti
Mestský ovocný sad
Mezey, Ján
Mestský ovocný sad. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 26--27. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza"
Kačániová, Miroslava -- Kunová, Simona -- Štefániková, Jana -- Felšöciová, Soňa -- Godočiková, Lucia -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Haščík, Peter -- Terentjeva, Margarita
Microbiota of the traditional Slovak sheep cheese "Bryndza". In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 482--486.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Mikrobiologická bezpečnosť chladenej hydiny pochádzajúcej z komerčnej siete: Microbiological safety of chilled poultry coming from a commercial network
Lopašovský, Ľubomír -- Zeleňáková, Lucia -- Kunová, Simona -- Kačániová, Miroslava
Mikrobiologická bezpečnosť chladenej hydiny pochádzajúcej z komerčnej siete: Microbiological safety of chilled poultry coming from a commercial network.  In Hygiena a technologie potravin – XLIX. Lenfeldovy a Höklovy dny. Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita. (2019), s. 206--210. ISBN 978-80-7305-828-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Monitoring of heavy metals, bioactive substances and nutritional composition of cranberry (Vaccinium vitis-idaea) fruits in tatra national park forest ecosystem high-altitude transects
Mezey, Ján -- Petrík, Matej -- Bajčan, Daniel -- Harangozo, Ľuboš -- Mezeyová, Ivana
Monitoring of heavy metals, bioactive substances and nutritional composition of cranberry (Vaccinium vitis-idaea) fruits in tatra national park forest ecosystem high-altitude transects. In SGEM 2019. Sofia: STEP92 Technology, 2019, s. 761--768. ISBN 978-619-7408-82-9 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters
Golian, Marcel -- Chmelár, Dávid -- Paulen, Oleg -- Trochcová, Marianna
Možnosti kultivácie huby Pleurotus ostreatus na substráte s prímesou kompostu z elektronických kompostérov = Possibilities of Pleurotus ostreatus mushroom cultivation on the substrate with added compost from electronic composters. In Vliv abiotických a biotických stresorů na vlastnosti rostlin 2019. Praha: Česká zemědělská univerzita, 2019, s. 32--35. ISBN 978-80-213-2949-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Podrobnosti
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Laktiš, Andrej
Možnosti monotematického horizontálneho a vertikálneho využitia rosé vín pri zážitkovej enogastronómii.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 21--27. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove
Sudzinová, Janka -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame: zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 11. ročníka konferencie "Tokaj 2019" s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému "Niektoré rastlinné a živočíšne zdroje v úžitkovom a v okrasnom význame", konanej 5. októbra 2019 na Zemplínskej Šírave Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove. Trebišov : Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019. 36 s. ISBN 978-80-971784-9-9.
zborníkRedakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)2019Podrobnosti
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne
Pintér, Eduard
Nový tepelný test pre presnejšiu prognózu pridania bentonitu za účelom predchádzania vzniku bielkovinového zákalu vo víne. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), s. 44--45. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Odnotenie hospodárskych vlastností nových slovenských stolových odrôd Rhea a Bezsemenka
Bernáth, Slavko -- Nahálková, Zuzana -- Ruman, Tibor
Odnotenie hospodárskych vlastností nových slovenských stolových odrôd Rhea a Bezsemenka.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 65--73. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Ovocie a zelenina v ochrane zdravia človeka
Valšíková-Frey, Magdaléna -- Jedlička, Jaroslav -- Ailer, Štefan
Ovocie a zelenina v ochrane zdravia človeka.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 313--316. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs
Blišáková, Alexandra -- Kačániová, Miroslava -- Rovná, Katarína
Pestovateľské farmy - liečivé rastliny = Growing farms - herbs. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 12--14. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Phytochemical and antioxidant profile of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia
Ivanišová, Eva -- Terentjeva, Margarita -- Kántor, Attila -- Frančáková, Helena -- Kačániová, Miroslava
Phytochemical and antioxidant profile of different varieties of grape from the small Carpathians wine region of Slovakia. In Erwerbs-Obstbau. 61, (2019), s. 53--59. ISSN 0014-0309.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie
Mezey, Ján -- Serralegri, Davide
Porovnanie kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov jabĺk z integrovanej a biologickej produkcie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 20--22. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pozberová úprava zeleniny
Sudzina, Marián -- Kačániová, Miroslava
Pozberová úprava zeleniny. In Roľnícke noviny. 90, 41 (2019), s. 25. ISBN 0231– 6617.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu
Paulen, Oleg
Pôsobenie rastlín v systéme ovocného sadu. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 18--20. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), s. 34--35. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 13, 3 (2019), s. 42--44. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 32--33. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Práce vo vinohrade
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 48--49. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Práce vo vinohrade v zimnom období
Mankovecký, Jakub
Práce vo vinohrade v zimnom období. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 46--47. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Podrobnosti
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve
Kačániová, Miroslava -- Felšöciová, Soňa -- Mašková, Zuzana -- Tančinová, Dana
Prediktívna mikrobiológia v potravinárstve. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 145 s. ISBN 978-80-552-2040-6.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny
Paulen, Oleg
Rez marhúľ pestovaných v tvare voľne rastúcej koruny. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 8--9. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Rez marhúľ po zbere
Paulen, Oleg
Rez marhúľ po zbere. In Sady a vinice. 14, 4 (2019), s. 5--7. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Ailer, Štefan
Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), s. 4. ISSN 1335-7514.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Paulen, Oleg
Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 8--11. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie
Pintér, Eduard
Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 39--41. ISSN 1336-7684.
článok v odbornom periodikuOdborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch2019Podrobnosti
The amino acid profile after addition of humic acids and phytobiotics into diet of broiler chicken
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Tkáčová, Jana -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Kačániová, Miroslava -- Arpášová, Henrieta -- Čech, Matej
The amino acid profile after addition of humic acids and phytobiotics into diet of broiler chicken. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 884--890. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The profile of fatty acid in chicken’ s meat after humic acid and phytobiotics application
Haščík, Peter -- Pavelková, Adriana -- Arpášová, Henrieta -- Čuboň, Juraj -- Bobko, Marek -- Tkáčová, Jana -- Kačániová, Miroslava -- Bučko, Ondřej
The profile of fatty acid in chicken’ s meat after humic acid and phytobiotics application. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, (2019), s. 439--444.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols
Kulig, Dominika -- Matysiak, Michal -- Baldovská, Simona -- Štefániková, Jana -- Maruniaková, Nora -- Mňahončáková, Erika -- Paulen, Oleg -- Kolesárová, Adriana
The qualitative and quantitative screening of plant polyphenols. In KŇAZOVICKÁ, V. -- BELEJ, Ľ. -- ČAPLA, J. -- HOLLÝ, D. -- MARUNIAKOVÁ, N. -- KOLESÁROVÁ, A. Food/bio/tech. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019, s. 58. ISBN 978-80-552-2038-3 (brož.).
článok v zborníkuAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Podrobnosti
Topinambury - efektívne plodiny z našich záhrad i v možnostiach využitia ako súčasť krmív pre zvieratá v podmienkach domácich chovov = Jerusalem artichokes - crops from our gardens and the possibilities of their use as a part of feed in home breeding
Mellen, Martin -- Kačániová, Miroslava -- Sudzinová, Janka
Topinambury - efektívne plodiny z našich záhrad i v možnostiach využitia ako súčasť krmív pre zvieratá v podmienkach domácich chovov = Jerusalem artichokes - crops from our gardens and the possibilities of their use as a part of feed in home breeding. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 18--20. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Účinnosť ekologickej ochrany viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola)
Bernáth, Slavko -- Kusá, Zuzana
Účinnosť ekologickej ochrany viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) proti peronospóre viniča (Plasmopara viticola).  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 75--81. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Varietal variability of less grown mints: influence on selected antioxidants
Mezeyová, Ivana -- Hegedűsová, Alžbeta -- Farkaš, Ján -- Mezey, Ján -- Šlosár, Miroslav
Varietal variability of less grown mints: influence on selected antioxidants. In Potravinárstvo. 13, 1 (2019), s. 566--571. ISSN 1337-0960.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS2019Podrobnosti
Vinárstvo
Ailer, Štefan
Vinárstvo. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 185 s. ISBN 978-80-552-2061-1.
skriptá a učebniceSkriptá a učebné texty2019Podrobnosti
Vplyv abiotických faktorov na obsahové látky vína
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan -- Dobšinský, Jakub
Vplyv abiotických faktorov na obsahové látky vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 158--167. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv magnetizmu na morfologické a biologické vlastnosti viniča
Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Ailer, Štefan -- Dobšinský, Jakub
Vplyv magnetizmu na morfologické a biologické vlastnosti viniča.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 145--157. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv magnetizmu na obsahové látky ovocného jablčného muštu odrody Braeburn
Jedlička, Jaroslav -- Mezey, Ján -- Ailer, Štefan
Vplyv magnetizmu na obsahové látky ovocného jablčného muštu odrody Braeburn.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 168--171. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv spôsobu vedenia a rezu na úrodu a kvalitu hrozna odrody viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) Dunaj
Bernáth, Slavko -- Trubačová, Denisa
Vplyv spôsobu vedenia a rezu na úrodu a kvalitu hrozna odrody viniča hroznorodého (Vitis vinifera L.) Dunaj.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 59--64. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv zaťaženia rodivými púčikmi na úrodu a kvalitu hrozna odrody Hibernal
Bernáth, Slavko -- Šťastný, Peter
Vplyv zaťaženia rodivými púčikmi na úrodu a kvalitu hrozna odrody Hibernal.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 52--58. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv závlahy na výšku úrody a kvalitu hrozna odrody Sauvignon
Bernáth, Slavko -- Hajdák, Miroslav
Vplyv závlahy na výšku úrody a kvalitu hrozna odrody Sauvignon.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 40--45. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vplyv zelených prác na úrodu a kvalitu hrozna
Bernáth, Slavko -- Horváth, Peter
Vplyv zelených prác na úrodu a kvalitu hrozna.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 46--51. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Výberovo k problematike hygieny mlieka = Some aspects of milk hygiene
Kačániová, Miroslava -- Horská, Elena -- Nagyová, Ľudmila -- Kunová, Simona
Výberovo k problematike hygieny mlieka = Some aspects of milk hygiene. In SUDZINOVÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- ROVNÁ, K. Z oblasti pôdohospodárstva do spracovateľského a spotrebiteľského prostredia. Trebišov: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, 2019, s. 47--49. ISBN 978-80-971784-8-2 (brož.).
článok v zborníkuPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Mičová, Beáta
Vybrané parametre muštu a vína odrody Pálava.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 277--283. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru vína
Ailer, Štefan -- Jedlička, Jaroslav -- Valšíková-Frey, Magdaléna -- Mankovecký, Jakub
Využitie technológie cieleného okysličenia rmutu bieleho muštového hrozna pre zachovanie odrodového charakteru vína.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 15--20. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Vývoj ovocinárstva na Slovensku v ostatných dvoch desaťročiach
Paulen, Oleg
Vývoj ovocinárstva na Slovensku v ostatných dvoch desaťročiach.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 250--256. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti
Wine as a potential source of probiotic bacteria
Kačániová, Miroslava -- Kántor, Attila -- Felšöciová, Soňa -- Žiarovská, Jana -- Kunová, Simona -- Terentjeva, Margarita -- Ivanišová, Eva
Wine as a potential source of probiotic bacteria. In Lucrări ştiinţifice. Zootehnie şi biotehnologii. 52, 2 (2019), s. 89--93. ISSN 1841-9364.
článok v odbornom periodikuVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Podrobnosti
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer
Pintér, Eduard -- Končeková, Lýdia -- Blahut, Peter
Zhodnotenie cukornatosti hrozna a vybraných vlastností vín Pálava, Sauvignon, a Frankovka modrá vinárstvo Velkeer.  In Záhradníctvo 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 284--290. ISBN 978-80-552-2010-9.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Podrobnosti