Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

AILER, Š. Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), s. 4. ISSN 1335-7514.

Originální název: Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Vinič a víno
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 4
Do strany: 4
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: disulfidy, sírovodík, sirka, etymerkaptán, vína
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Vinič a víno. Bratislava: ISSN 1335-7514.

Originální název: Vinič a víno
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-7514
Stát vydavatele:
Místo vydání: Bratislava
Vydavatel: Z & J
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)