Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AILER, Š. Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy. In Vinič a víno. 19, 1 (2019), s. 4. ISSN 1335-7514.

Originálny názov: Sírovodík vo víne, sirka, etymerkaptán a disulfidy
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Vinič a víno
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 19
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 4
Do strany: 4
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: disulfidy, sírovodík, sirka, etymerkaptán, vína
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Vinič a víno. Bratislava: ISSN 1335-7514.

Originálny názov: Vinič a víno
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1335-7514
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bratislava
Vydavateľ: Z & J
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)