Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAULEN, O. Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 8--11. ISSN 1336-7684.

Originální název: Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Anglický název:
Autor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Sady a vinice
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 8
Do strany: 11
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: orechy, zakladanie ovocných sadov, orech kráľovský, pestovateľská technológia, škodcovia rastlín, ovocné dreviny, tvarovanie rastlín, výsadba, rez drevín, výmery, úrody
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Poslední změna: 01.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sady a vinice. Lužianky: ISSN 1336-7684.

Originální název: Sady a vinice
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1336-7684
Stát vydavatele:
Místo vydání: Lužianky
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 01.02.2020 22:20 (Import dat z knihovny)