Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, O. Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 8--11. ISSN 1336-7684.

Originálny názov: Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Sady a vinice
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2019
Od strany:
8
Do strany:
11
Počet strán:
4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
slovenčina
Kategória publikácie:
BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: orechy, zakladanie ovocných sadov, orech kráľovský, pestovateľská technológia, škodcovia rastlín, ovocné dreviny, tvarovanie rastlín, výsadba, rez drevín, výmery, úrody
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 31.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sady a vinice. Lužianky: ISSN 1336-7684.

Originálny názov:
Sady a vinice
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-7684
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Lužianky
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
31.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)