Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAULEN, O. Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov. In Sady a vinice. 14, 1 (2019), s. 8--11. ISSN 1336-7684.

Originálny názov: Skúsenosti zo zakladania intenzívnej výsadby orechov
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Sady a vinice
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2019
Od strany: 8
Do strany: 11
Počet strán: 4
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: orechy, zakladanie ovocných sadov, orech kráľovský, pestovateľská technológia, škodcovia rastlín, ovocné dreviny, tvarovanie rastlín, výsadba, rez drevín, výmery, úrody
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sady a vinice. Lužianky: ISSN 1336-7684.

Originálny názov: Sady a vinice
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1336-7684
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Lužianky
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 30.11.2019 22:20 (Import dát z knižnice)