Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

MEZEY, J. Mestský ovocný sad. In Sady a vinice. 14, 2 (2019), s. 26--27. ISSN 1336-7684.

Originálny názov: Mestský ovocný sad
Anglický názov:
Autor: doc. Ing. Ján Mezey, PhD. (100%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Sady a vinice
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
2
Rok vydania:
2019
Od strany:
26
Do strany:
27
Počet strán:
2
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie:
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: ovocinárstvo, ovocné dreviny, výsadba, mestská zeleň
Rok uplatnenia:
2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Sady a vinice. ISSN 1336-7684.

Originálny názov:
Sady a vinice
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1336-7684
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 11.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)