Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PINTÉR, E. Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie. In Sady a vinice. 14, 3 (2019), s. 39--41. ISSN 1336-7684.

Originální název: Stabilita vína pred fľašovaním a jej zhodnotenie
Anglický název:
Autor: Ing. Eduard Pintér, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Sady a vinice
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2019
Od strany: 39
Do strany: 41
Počet stran: 3
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: kvalita, vinárstvo, kvalitatívna analýza, vína, hodnotenie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Eduard Pintér, PhD.
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Sady a vinice. Lužianky: ISSN 1336-7684.

Originální název: Sady a vinice
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1336-7684
Stát vydavatele:
Místo vydání: Lužianky
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 30.11.2019 22:20 (Import dat z knihovny)