Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

IVANIŠOVÁ, E. -- DREVKOVÁ, B. -- TOKÁR, M. -- TERENTJEVA, M. -- KRAJČOVIČ, T. -- KAČÁNIOVÁ, M. Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber. In Food Science and Technology International. 26, 1 (2020), s. 38--43. ISSN 1082-0132.

Originálny názov: Physicochemical and sensory evaluation of biscuits enriched with chicory fiber
Autor: Ing. Eva Ivanišová, PhD. (17%)
Beáta Drevková (17%)
Ing. Marián Tokár, PhD. (17%)
Margarita Terentjeva (17%)
Ing. Tomáš Krajčovič (17%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
Pracovisko: Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Food Science and Technology International
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 26
Číslo periodika v rámci zväzku: 1
Rok vydania: 2020
Od strany: 38
Do strany: 43
Počet strán: 6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: vláknina (výživa ľudí), pekárske výrobky, čakanka obyčajná, inulín
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:16 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Food Science and Technology International. London: ISSN 1082-0132.

Originálny názov: Food Science and Technology International
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1082-0132
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: London
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 18.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)