Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.). New York : Nova Science Publishers. (2020),

Originální název: Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.)
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (50%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikace: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentace)
ISBN:
Nakladatel: Nova Science Publishers
Místo vydání: New York
Rok zveřejnění: 2020
URL:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Klíčová slova: slovenština: antioxidačná aktivita, zdravie ľudí, antimikrobiálna aktivita, obsahové látky, flavonoidy, jedľa biela, silice
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 11.01.2020 22:21 (Import dat z knihovny)