Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.). New York : Nova Science Publishers. (2020),

Originálny názov: Antioxidant and antimicrobial activity of Silver tree (Abies Spp.)
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (50%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: elektronické dokumenty (textové a hypertextové dokumenty, databáze, prezentácie)
ISBN:
Vydavateľ: Nova Science Publishers
Miesto vydania: New York
Rok zverejnenia: 2020
URL:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, zdravie ľudí, antimikrobiálna aktivita, obsahové látky, flavonoidy, jedľa biela, silice
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 11.01.2020 22:21 (Import dát z knižnice)