Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KOWALCZEWSKI, P Ł. -- RADZIKOWSKA, D. -- IVANIŠOVÁ, E. -- SZWENGIEL, A. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- SAWINSKA, Z. Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.). In International journal of molecular sciences. 21, 2 (2020), s. 2. ISSN 1422-0067.

Originálny názov: Influence of abiotic stress factors on the antioxidant properties and polyphenols profile composition of green barley (Hordeum vulgare L.)
Autor: Przemysław Łukasz Kowalczewski (17%)
Dominika Radzikowska (15%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (15%)
Artur Szwengiel (15%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (15%)
Zuzanna Sawinska (15%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: International journal of molecular sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 21
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2020
Od strany: 2
Do strany: 2
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, zelený jačmeň, obilniny, polyfenoly, antimikrobiálna aktivita, flavonoidy, slnečné žiarenie
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Eva Ivanišová, PhD.
Posledná zmena: 05.03.2020 19:33 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International journal of molecular sciences. Basel: ISSN 1422-0067.

Originálny názov: International journal of molecular sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1422-0067
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ: Molecular Diversity Preservation International
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 05.03.2020 19:33 (Import dát z knižnice)