Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VUKIC, M. -- VUKOVIC, N. -- POPOVIĆ, S L. -- TODOROVIC, D V. -- DJURDIEVIC, P M. -- MATIC, S D. -- MITROVIC, M M. -- POPOVIC, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BASKIC, D D. Effect of beta-cyclodextrin encapsulation on cytotoxic activity of acetylshikonin against HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines. In Saudi Pharmaceutical Journal. 28, 1 (2020), s. 136--146. ISSN 1319-0164.

Originální název:
Effect of beta-cyclodextrin encapsulation on cytotoxic activity of acetylshikonin against HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines
Autor:
Milena Vukic (10%)
Nenad Vukovic (10%)
Suzana Lj Popović (10%)
Danijela V. Todorovic (10%)
Predrag M. Djurdievic (10%)
Sanja D. Matic (10%)
Marina M. Mitrovic (10%)
M. Popovic (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Dejan D. Baskic (10%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Saudi Pharmaceutical Journal
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
28
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání:
2020
Od strany: 136
Do strany:
146
Počet stran:
11
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: karcinogény, liečivá, terapia
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna: 11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Saudi Pharmaceutical Journal. Amsterdam: ISSN 1319-0164.

Originální název:
Saudi Pharmaceutical Journal
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN: 1319-0164
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Amsterdam
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
11.04.2020 22:20 (Import dat z knihovny)