Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VUKIC, M. -- VUKOVIC, N. -- POPOVIĆ, S L. -- TODOROVIC, D V. -- DJURDIEVIC, P M. -- MATIC, S D. -- MITROVIC, M M. -- POPOVIC, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- BASKIC, D D. Effect of beta-cyclodextrin encapsulation on cytotoxic activity of acetylshikonin against HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines. In Saudi Pharmaceutical Journal. 28, 1 (2020), s. 136--146. ISSN 1319-0164.

Originálny názov:
Effect of beta-cyclodextrin encapsulation on cytotoxic activity of acetylshikonin against HCT-116 and MDA-MB-231 cancer cell lines
Autor:
Milena Vukic (10%)
Nenad Vukovic (10%)
Suzana Lj Popović (10%)
Danijela V. Todorovic (10%)
Predrag M. Djurdievic (10%)
Sanja D. Matic (10%)
Marina M. Mitrovic (10%)
M. Popovic (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Dejan D. Baskic (10%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Saudi Pharmaceutical Journal
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 28
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania:
2020
Od strany: 136
Do strany:
146
Počet strán:
11
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: karcinogény, liečivá, terapia
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Saudi Pharmaceutical Journal. Amsterdam: ISSN 1319-0164.

Originálny názov:
Saudi Pharmaceutical Journal
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN: 1319-0164
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Amsterdam
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 25.07.2020 22:20 (Import dát z knižnice)