Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

PAVELKOVÁ, A. -- HAŠČÍK, P. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČUBOŇ, J. -- BUČKO, O. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HANUSOVÁ, E. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--835. ISSN 1338-5178.

Originální název:
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Autor:
Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (10%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (10%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (10%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Emília Hanusová (10%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (10%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (10%)
Pracoviště:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 9
Číslo periodika v rámci svazku:
4
Rok vydání:
2020
Od strany:
831
Do strany: 835
Počet stran:
5
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: perga, výživa zvierat, prepelica japonská, svaly, bielkoviny
Rok uplatnění: 2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD.
Poslední změna:
23.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originální název:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikace: časopis
ISSN: 1338-5178
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Rok uplatnění:
Poslední změna:
23.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)