Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

PAVELKOVÁ, A. -- HAŠČÍK, P. -- KALAFOVÁ, A. -- CAPCAROVÁ, M. -- ČUBOŇ, J. -- BUČKO, O. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- HANUSOVÁ, E. -- TKÁČOVÁ, J. -- BOBKO, M. Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 4 (2020), s. 831--835. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
Chemical composition of muscle after bee bread application in the nutrition of Japanese quails
Autor: Ing. Mgr. Adriana Pavelková, PhD. (10%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (10%)
doc. Ing. Anna Kalafová, PhD. (10%)
prof. Ing. Marcela Capcarová, PhD. (10%)
prof. Ing. Juraj Čuboň, CSc. (10%)
Ing. Ondřej Bučko, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Emília Hanusová (10%)
Ing. Jana Tkáčová, PhD. (10%)
doc. Ing. Marek Bobko, PhD. (10%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra špeciálnej zootechniky
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku: 4
Rok vydania:
2020
Od strany: 831
Do strany:
835
Počet strán:
5
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: perga, výživa zvierat, prepelica japonská, svaly, bielkoviny
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
prof. Ing. Peter Haščík, PhD.
Ing. Lukáš Hleba, PhD.
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)