Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KAČÁNIOVÁ, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- GODOČIKOVÁ, L. -- HAŠČÍK, P. -- HORSKÁ, E. -- KUNOVÁ, S. The characteristic of sheep cheese ”Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality. In Potravinárstvo. 14, 1 (2020), s. 69--75. ISSN 1338-0230.

Originální název: The characteristic of sheep cheese ”Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality
Autor:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (16%)
prof. Ing. Ľudmila Nagyová, PhD. (12%)
Ing. Jana Štefániková, PhD. (12%)
doc. Ing. Soňa Felšöciová, PhD. (12%)
Ing. Lucia Godočiková (12%)
prof. Ing. Peter Haščík, PhD. (12%)
Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Elena Horská (12%)
doc. Ing. Simona Kunová, PhD. (12%)
Pracoviště: Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikace:
článek v odborném periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 14
Číslo periodika v rámci svazku:
1
Rok vydání:
2020
Od strany:
69
Do strany:
75
Počet stran:
7
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání:
elektronická verze (online)
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: Lactobacillus, grampozitívne baktérie, bryndza, mliečne výrobky, mliečne kvasenie
Rok uplatnění:
2020
Rok odeslání:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Poslední změna:
30.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Potravinárstvo. ISSN 1338-0230.

Originální název:
Potravinárstvo
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace:
časopis
ISSN:
1338-0230
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna:
30.05.2020 22:20 (Import dat z knihovny)