Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- NAGYOVÁ, Ľ. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- GODOČIKOVÁ, L. -- HAŠČÍK, P. -- HORSKÁ, E. -- KUNOVÁ, S. The characteristic of sheep cheese ”Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality. In Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. 14, 1 (2020), s. 69--75. ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
The characteristic of sheep cheese ”Bryndza” from different regions of Slovakia based on microbiological quality
Autor:
Pracovisko: Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra hygieny a bezpečnosti potravín
Katedra marketingu a obchodu
Katedra technológie a kvality živočíšnych produktov
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
14
Číslo periodika v rámci zväzku:
1
Rok vydania: 2020
Od strany:
69
Do strany:
75
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: Lactobacillus, grampozitívne baktérie, bryndza, mliečne výrobky, mliečne kvasenie
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences. Nitrianske Hrnčiarovce: ISSN 1337-0960.

Originálny názov:
Potravinárstvo Slovak Journal of Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1337-0960
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Nitrianske Hrnčiarovce
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)