Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ROVNÁ, K. -- IVANIŠOVÁ, E. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- FERUS, P. -- TERENTJEVA, M. -- KOWALCZEWSKI, P Ł. -- KAČÁNIOVÁ, M. Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities. In Molecules. 25, (2020), s. 8. ISSN 1420-3049.

Originálny názov:
Characterization of rosa canina fruits collected in urban areas of Slovakia. Genome size, IPBS profiles and antioxidant and antimicrobial activities
Autor:
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra biotechniky zelene
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Molecules
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
25
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania:
2020
Od strany:
8
Do strany:
8
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, karotenoidy, antimikrobiálna aktivita, ruža šípová, genetika
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Ing. Katarína Rovná, PhD.
Posledná zmena:
05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Molecules. Basel: ISSN 1420-3049.

Originálny názov:
Molecules
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1420-3049
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
05.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)