Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

RAŽNÁ, K. -- SAWINSKA, Z. -- IVANIŠOVÁ, E. -- VUKOVIC, N. -- TERENTJEVA, M. -- STRIČÍK, M. -- KOWALCZEWSKI, P Ł. -- HLAVAČKOVÁ, L. -- ROVNÁ, K. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- KAČÁNIOVÁ, M. Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints. In International journal of molecular sciences. 21, 3087 (2020), s. 1--20. ISSN 1422-0067.

Originálny názov:
Properties of Ginkgo biloba L.: antioxidant characterization, antimicrobial activities, and genomic MicroRNA based marker fingerprints
Autor:
prof. Ing. Katarína Ražná, PhD. (10%)
Zuzanna Sawinska (5%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (10%)
Nenad Vukovic (5%)
Margarita Terentjeva (10%)
Michal Stričík (10%)
Przemysław Łukasz Kowalczewski (10%)
Ing. Lucia Hlavačková, PhD. (10%)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (10%)
doc. PaedDr. Ing. Jana Žiarovská, PhD. (10%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (10%)
Pracovisko:
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Katedra biotechniky zelene
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
International journal of molecular sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
21
Číslo periodika v rámci zväzku:
3087
Rok vydania: 2020
Od strany: 1
Do strany:
20
Počet strán: 20
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidanty, antimikrobiálna aktivita, listnaté dreviny, obsahové látky, ginko dvojlaločné, rastlinné genómy
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 26.09.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

International journal of molecular sciences. Basel: ISSN 1422-0067.

Originálny názov:
International journal of molecular sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
1422-0067
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
Molecular Diversity Preservation International
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)