Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- IVANIŠOVÁ, E. Antioxidant and antimicrobial activity of Betula Spp. and betula derived products. In: Betula: Ecology and Uses. New York: Nova Science Publishers, 2020. s. 107--135. ISBN 978-1-53617-802-9.

Originálny názov:
Antioxidant and antimicrobial activity of Betula Spp. and betula derived products
Autor: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (50%)
Ing. Eva Ivanišová, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
kapitola v knihe
Odborná kniha:
Betula: Ecology and Uses
Číslo časti:
Od strany:
107
Do strany: 135
Počet strán:
29
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidanty, antimikrobiálne látky, listnaté dreviny, breza
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.
Posledná zmena: 09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Betula: Ecology and Uses. New York: Nova Science Publishers, 2020. ISBN 978-1-53617-802-9.

Originálny názov:
Betula: Ecology and Uses
Anglický názov:
Autor:
Druh publikácie:
odborná kniha
ISBN:
978-1-53617-802-9
Typ vydavateľa:
Vydavateľ: Nova Science Publishers
Miesto vydania:
New York
Štát:
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2020
Číslo vydania:
Počet strán:
Náklad:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
Posledná zmena:
09.05.2020 22:20 (Import dát z knižnice)