Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

KAČÁNIOVÁ, M. -- GALOVIČOVÁ, L. -- IVANIŠOVÁ, E. -- VUKOVIC, N. -- ŠTEFÁNIKOVÁ, J. -- VALKOVÁ, V. -- BOROTOVÁ, P. -- ŽIAROVSKÁ, J. -- TERENTJEVA, M. -- FELŠÖCIOVÁ, S. -- TVRDÁ, E. Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods. In Foods. 9, 3 (2020), s. 3. ISSN 2304-8158.

Originálny názov:
Antioxidant, Antimicrobial and Antibiofilm Activity of Coriander (Coriandrum sativum L.) Essential Oil for Its Application in Foods
Autor:
Pracovisko:
Katedra fyziológie živočíchov
Katedra mikrobiológie
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra genetiky a šlachtenia rastlín
Katedra technológie a kvality rastlinných produktov
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Foods
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania: 2020
Od strany:
3
Do strany: 3
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADC Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: antioxidačná aktivita, koriander siaty, biofilmy, silice
Rok uplatnenia: 2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 26.09.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Foods. Basel: ISSN 2304-8158.

Originálny názov:
Foods
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2304-8158
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Basel
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 25.04.2020 22:20 (Import dát z knižnice)