Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

AILER, Š. -- VALŠÍKOVÁ-FREY, M. -- JEDLIČKA, J. -- MANKOVECKÝ, J. Influence of sugar and ethanol content and color of wines on the sensory evaluation: from Wine Competition ”Nemčiňany Wine Days” in Slovak Republic (2013–2016). In Erwerbs-Obstbau. 62, 3 (2020), s. 3. ISSN 0014-0309.

Originálny názov:
Influence of sugar and ethanol content and color of wines on the sensory evaluation: from Wine Competition ”Nemčiňany Wine Days” in Slovak Republic (2013–2016)
Autor:
doc. Ing. Štefan Ailer, PhD. (25%)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková-Frey, PhD. (25%)
doc. PaedDr. Ing. Jaroslav Jedlička, PhD. (25%)
Ing. Jakub Mankovecký (25%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Erwerbs-Obstbau
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
62
Číslo periodika v rámci zväzku:
3
Rok vydania:
2020
Od strany:
3
Do strany:
3
Počet strán:
1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: etanol, senzorické analýzy, cukornatosť, súťaže, cukor, vína
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Štefan Ailer, PhD.
Posledná zmena:
10.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Erwerbs-Obstbau. Heidelberg: ISSN 0014-0309.

Originálny názov:
Erwerbs-Obstbau
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
0014-0309
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Heidelberg
Vydavateľ:
Springer
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
10.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)