Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

BERNÁTH, S. -- ŠIŠKA, B. -- PAULEN, O. -- ZUZULOVÁ, V. -- PINTÉR, E. -- ŽILINSKÝ, M. -- TÓTH, F. Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought. In Journal of Ecological Engineering. 21, 4 (2020), s. 39--45. ISSN 2081-139X.

Originálny názov:
Grape quality parameters in Western Carpathian Region under changing climatic conditions as influenced by drought
Autor:
doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (16%)
prof. RNDr. Bernard Šiška, PhD. (14%)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (14%)
Ing. Veronika Zuzulová, PhD. (14%)
Ing. Eduard Pintér, PhD. (14%)
Ing. Matej Žilinský, PhD. (14%)
František Tóth (14%)
Pracovisko: Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Katedra environmentálneho manažmentu
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum:
Journal of Ecological Engineering
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 21
Číslo periodika v rámci zväzku:
4
Rok vydania:
2020
Od strany: 39
Do strany:
45
Počet strán:
7
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie:
ADM Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: kvalita, cukornatosť, sucho, hrozno, klimatické podmienky, acidita
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD.
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Ecological Engineering. Warszawa: ISSN 2081-139X.

Originálny názov:
Journal of Ecological Engineering
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie:
časopis
ISSN:
2081-139X
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Warszawa
Vydavateľ:
Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena:
17.10.2020 22:20 (Import dát z knižnice)