Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TOMCZYK, M. -- ZAGUŁA, G. -- TARAPATSKYY, M. -- KAČÁNIOVÁ, M. -- DŻUGAN, M. The effect of honey variety on the quality of honey powder. In Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. 9, 5 (2020), s. 949--954. ISSN 1338-5178.

Originálny názov:
The effect of honey variety on the quality of honey powder
Autor:
Monika Tomczyk (20%)
Grzegorz Zaguła (20%)
Maria Tarapatskyy (20%)
prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD. (20%)
Malgorzata Dżugan (20%)
Pracovisko:
Katedra ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva
Druh publikácie:
článok v odbornom periodiku
Periodikum: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
9
Číslo periodika v rámci zväzku:
5
Rok vydania: 2020
Od strany:
949
Do strany:
954
Počet strán:
6
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania:
elektronická verzia (online)
Pôvodný jazyk:
angličtina
Kategória publikácie: ADN Vedecké práce v domácich časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová:
slovenčina: antioxidanty, chemické zloženie, minerály, med
Rok uplatnenia:
2020
Rok odoslania:
 
Záznam vložil:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences. KAČÁNIOVÁ, M. -- HAŠČÍK, P. -- HLEBA, L. Nitra: ISSN 1338-5178.

Originálny názov: Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
1338-5178
Štát vydavateľa:
Miesto vydania:
Nitra
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 17.10.2020 22:21 (Import dát z knižnice)