Department of Garden and Landscape Architecture (FZKI) - list of publications

The application shows a list of professionals' publications of the selected department. The publication - department relationship can be modified by means of the My publications and their administration application. The Select department option is located in the section containing information on all kinds of publications, the Field of publication section in particular.

Type:
Year:
Order by:

Number of entries found: 40

PublicationsType of resultDescription KPČYearDetails
A multi-criteria assessment of the open university campus
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
A multi-criteria assessment of the open university campus.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 34--46. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities
Tóth, Attila
Allotment gardening as urban agricultural heritage in Slovak towns and cities. In Urban agricultural heritage - and the shaping of future cities. Hannover: VolkswagenStiftung, 2019.
article in a proceedingsPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia
Bihuňová, Mária -- Michalica, Adrián
Assessment of small sacral objects in the Senica region, Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), p. 37--40. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report
Tóth, Attila -- Yao, Richard T.
Cultural ecosystem services and water quality improvement provided by forest landscapes in New Zealand. Scientific report. Rotorua : Scion Research, 2019. 23 p. ISBN 978-0-473-48088-2.
výskumná správaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Details
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape
Billiková, Monika -- Supuka, Ján
Development and changes in ecologicial stability of rural landscape.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 22--33. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Feriancová, Ľubica
Podpora regionálných špecifík v krajinno-architektonickej tvorbe v podmienkach slovenského vidieka: Enhancement of regional specificities in landscape architectural design in the Slovak countryside. In XXII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, 2019, p. 449--454. ISBN 978-80-210-9268-6.
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
Evaluations and modern urban revitalization strategies for the University campus in the city centre. In Environmental knowledge and policy innovation between East and West. Lessons learned and not?. Minsk: A. N. Varaksin, 2019, p. 24. ISBN 978-985-7220-23-6 (brož.).
article in a proceedingsAbstrakty pozvaných príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia
Tóth, Attila -- Lohrberg, Frank -- Timpe, Axel
Green infrastructure planning and implementation in cities and city regions of North Rhine-Westphalia. 1st ed. Aachen : RWTH Aachen University, 2019. 23 p.
textbookSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Details
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Hospital green spaces as designed nature for recovery and recreation: Case study Nitra, Slovakia. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, p. 185--191. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching
Tóth, Attila -- Feriancová, Ľubica
Integration of the green infrastructure approach into landscape architecture design studio teaching.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), p. 82--83. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila -- Štěpánková, Roberta
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, p. 212--216. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch: umelecká činnosť
Čibik, Miroslav
Krajinno-architektonické riešenie nábrežia Malej Nitry s historickým vodným mlynom v Dolných Krškanoch: umelecká činnosť. 2019.
professional bookMenej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.2019Details
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Landscapes of recovery in urban environments: How can hospital open spaces contribute to Health and Well-Being. In Journal of Landscape management. 10, 1 (2019), p. 5--10. ISSN 1804-2821.
article in a professional periodicalVedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
LE:Notre Forum, Zahřeb
Tóth, Attila
LE:Notre Forum, Zahřeb. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), p. 4. ISSN 1211-1678.
article in a professional periodicalOdborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch2019Details
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies
Čakovská, Barbora -- Bihuňová, Mária -- Hansen, Preben -- Marcheggiani, Ernesto -- Galli, Andrea
Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies. In CyberParks - the interface between people, places and technology. Cham SpringerOpen, 2019: 2019, p. 251--261. ISBN 978-3-030-13416-7.
article in a proceedingsVedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách2019Details
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia
Tóth, Attila
Open space design of a new public park in Nové Zámky, Slovakia.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://www.researchgate.net/publication/332528986_Open_Space_Design_of_a_New_Public_Park_in_Nove_Zamky_Slovakia.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Openuni manual - a guide to evaluation and complex conception of university campuses
Čibik, Miroslav -- Štěpánková, Roberta
Manuál openuni - príručka k hodnoteniu a komplexnej koncepcii univerzitných areálov: The openuni manual - a guide to evaluation and complex conception of university campuses.  In Študentská vedecká konferencia FZKI 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 8--9. ISBN 978-80-552-2086-4.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Park Hliník Nové Zámky: Krajinno-architektonická štúdia pre účely revitalizácie mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici v Nových Zámkoch /: umelecká činnosť
Tóth, Attila
Park Hliník Nové Zámky: Krajinno-architektonická štúdia pre účely revitalizácie mestského parku na Hliníkovej a Holubyho ulici v Nových Zámkoch /: umelecká činnosť. 2019.
professional bookMenej závažné umelecké diela, výkony a prezentácie väčšieho rozsahu vytvorené alebo interpretované skupinou autorov (resp. zverejnené na podujatí so skupinovou/kolektívnou mierou účasti), premiérovo uvedené na ostatných podujatiach a v ostatných inštitúciách v domácom prostredí.2019Details
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities
Tóth, Attila -- Damyanovic, Doris -- Reinwald, Florian
Planning and implementation of green infrastructure in Austrian cities. Vienna : University of natural resources and life sciences, 2019. 29 p. ISBN 978-3-900932-69-5.
výskumná správaSprávy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách2019Details
Rámcová metodika vhodnosti druhovej skladby drevín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka = Framework methodology of suitability of species and species composition for functional categories of green areas in Slovak rural conditions
Bechera, Denis -- Kuczman, Gabriel
Rámcová metodika vhodnosti druhovej skladby drevín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka = Framework methodology of suitability of species and species composition for functional categories of green areas in Slovak rural conditions. In METES 2019. Žilina: STRIX, 2019, p. 142--144. ISBN 978-80-89753-32-1 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Recreation and leisure time of the urban society
Bihuňová, Mária
Rekreácie a voľný čas mestského človeka = Recreation and leisure time of the urban society. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), p. 164--171. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Recreation in the natural environment
Supuka, Ján
Rekreácia v prírodnom prostredí = Recreation in the natural environment. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), p. 2. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Recreation potential and tourism zoning in Slovakia
Supuka, Ján -- Bihuňová, Mária -- Totkovič, Monika
Rekreačný potenciál a rajonizácia cestovného ruchu na Slovensku = Recreation potential and tourism zoning in Slovakia. In Životné prostredie. 53, 3 (2019), p. 131--138. ISSN 0044-4863.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside
Kuczman, Gabriel -- Tóth, Attila
Re-designing public open spaces in the Slovak countryside.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.44160.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia)
Čibik, Miroslav -- Tóth, Attila
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia).  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369.
článok v elektronickom zdrojiPostery zo zahraničných konferencií2019Details
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia
Halajová, Denisa -- Tóth, Attila -- Halaj, Peter
Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), p. 37--40. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Small sacral architecture in cultural landscape of Požitavie
Bechera, Denis -- Kuczman, Gabriel
Small sacral architecture in cultural landscape of Požitavie.  In Enviro 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 33. ISBN 978-80-552-2049-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov z domácich konferencií2019Details
Small sacral architecture in the commune Jarok
Štěpánková, Roberta -- Čibik, Miroslav -- Feriancová, Ľubica
Small sacral architecture in the commune Jarok.  In Vidiecke stavby v európskych regiónoch RUBER 2019: konštrukcie - technológie - bezpečnosť - logistika = Rural Buildings in European Regions RUBER 2019 : architectural - constructions - technology - safety - logistics, Nitra, September 10, 2019. Nitra : Slovak University of Agriculture. (2019), p. 101--108. URL: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220680.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe
Tóth, Attila -- Timpe, Axel -- Stiles, Richard -- Damyanovic, Doris -- Valánszki, István -- Salašová, Alena -- Cieszewska, Agata -- Brabec, Elizabeth
Small sacral christian architecture in the cultural landscapes of Europe. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), p. 1--7. ISSN 1335-2563.
article in a professional periodicalVedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch2019Details
Smart and green
Selmeczy, Viktória -- Morante, Thor B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart & green: inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín : [prezentácia inteligentných a trvaloudržateľných riešení pre mestské prostredie]. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 29 p. ISBN 978-80-552-2005-5.
professional bookRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín
Elmeczy, Viktoria -- Thor, Morante B. -- Bihuňová, Mária -- Weber-Siwirska, Marta -- Dostal, Pavel -- Skarzynski, Daniel
Smart and green inovatívne a trvalo udržateľné riešenia v mestách vyšehradských krajín. Budapest  : CEEweb for biodiversity. (2019), ISBN 978‐80‐552‐2005‐5. URL: https://www.szkt.sk/dokumenty/oznamy/2019/Smart_Green_SK.pdf.
electronic documents (text and hypertext documents, databases, presentations)Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Feriancová, Ľubica -- Štěpánková, Roberta -- Mňahončáková, Erika
Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1st ed. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 p. ISBN 978-80-552-1966-0.
professional bookOdborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách2019Details
Sustainable urban transformation through planning and implementing green infrastructure: case studies from Germany and Austria
Tóth, Attila -- Timpe, Axel -- Damyanovic, Doris -- Lohrberg, Frank
Sustainable urban transformation through planning and implementing green infrastructure: case studies from Germany and Austria.  In Common ground. Brussels : IFLA. (2019), p. 226. ISBN 978-82-92265-23-9.
článok v elektronickom zdrojiAbstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií2019Details
The historical development of landscape architecture education in Slovakia
Supuka, Ján -- Tóth, Attila
The historical development of landscape architecture education in Slovakia.  In Lessons from the past, visions for the future: Celebrating one hundred years of landscape architecture education in Europe. Ås : Norwegian University of Life Sciences. (2019), p. 143--144. ISBN 978-82-575-1642-0. URL: http://conference.eclas.org/wp-content/uploads/2019/08/ECLAS_UNISCAPE_Conference_2019_reader_ONLINE_full_size.pdf.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby
Tóth, Attila -- Jedličková, Ľubica
Uplatnenie a rozvoj digitálnych kompetencií a tvorivých zručností študentov na predmete Ateliér parkovej tvorby. Final thesis. 2019. 35 p.
final thesis2019Details
Urban River Design: A River Restoration Case Study
Halajová, Denisa -- Halaj, Peter -- Macura, Viliam -- Škriniar, A.
Urban River Design: A River Restoration Case Study. In 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). (2019).
article in a professional periodicalPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities
Supuka, Ján -- Šinka, Karol -- Kuczman, Gabriel -- Billiková, Monika
Vegetation structures of the city and their use for recreation activities. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, p. 466--472. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).
article in a proceedingsPublikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Virtual reality, tool for landscape architects
Vincúr, Radko -- Moravčík, Ľuboš
Virtual reality, tool for landscape architects.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), p. 131--140. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.
článok v elektronickom zdrojiPublikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.2019Details
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice
Supuka, Ján
Vývoj záhradnej a krajinnej architektúry na Slovensku v období 1939-1989 s dôrazom na vzdelávanie, výskum a prax = Development of garden and landscape architecture in Slovakia in 1939-1989 with an emphasis on education, research and practice. In Zahradně-architektonická tvorba 20. století v Československu I. Brno: Mendelova univerzita, 2019, p. 33--47. ISBN 978-80-85881-44-8 (brož.).
article in a proceedingsPublikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách2019Details
Záhrady v mestskej krajine
Tóth, Attila -- Bihuňová, Mária
Záhrady v mestskej krajine. In Záhradkář. 51, 3 (2019), p. 58. ISSN 0139-7761.
article in a professional periodicalRôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.2019Details