Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

FERIANCOVÁ, Ľ. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. -- MŇAHONČÁKOVÁ, E. Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry. 1. vyd. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. 85 s. ISBN 978-80-552-1966-0.

Originální název: Strešná záhrada: jednoduchý spôsob uplatnenia ekosystémovej služby zelenej infraštruktúry
Anglický název:
Autor: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD. (34%)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (33%)
Ing. Erika Mňahončáková, PhD. (33%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Botanická záhrada
Druh publikace: odborná kniha
ISBN: 978-80-552-1966-0
Typ nakladatele:
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Stát: Slovenská republika
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání: 1
Počet stran: 85
Náklad:
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
Klíčová slova: slovenština: strešná zeleň, byliny, záhradná architektúra, strešné záhrady
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: prof. Ing. Ľubica Feriancová, PhD.
Poslední změna: 13.04.2019 22:20 (Import dat z knihovny)