Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČAKOVSKÁ, B. -- BIHUŇOVÁ, M. -- HANSEN, P. -- MARCHEGGIANI, E. -- GALLI, A. Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies. In CyberParks - the interface between people, places and technology. Cham SpringerOpen, 2019: 2019, s. 251--261. ISBN 978-3-030-13416-7.

Originálny názov: Methodological approaches to reflect on the relationships between people, spaces, technologies
Autor: Ing. Barbora Čakovská, PhD. (20%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (20%)
Preben Hansen (20%)
Ernesto Marcheggiani (20%)
Andrea Galli (20%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Dekanát FZKI
Druh publikácie: článok v zborníku
Zborník: CyberParks - the interface between people, places and technology
Charakter článku:
Číslo časti:
Od strany: 251
Do strany: 261
Počet strán: 11
Kód UT podľa Web of Science:
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: občianska angažovanosť, krajina, verejné priestranstvá, krajinné plánovanie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Barbora Čakovská, PhD.
Posledná zmena: 14.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

CyberParks - the interface between people, places and technology. Cham SpringerOpen, 2019: 2019. ISBN 978-3-030-13416-7.

Originálny názov: CyberParks - the interface between people, places and technology
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-3-030-13416-7
Vydavateľ:
Miesto vydania: Cham SpringerOpen, 2019
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 14.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)