Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIBIK, M. -- TÓTH, A. Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia).  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369.

Originální název:
Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia)
Autor:
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace:
článek v elektronickém zdroji
Nakladatel:
University of Zagreb
Místo vydání:
Zagreb
Rok zveřejnění:
2019
URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník:
Landscape Forum 2019
Původní jazyk:
angličtina
Kategorie publikace:
AFK Postery zo zahraničných konferencií
Klíčová slova: slovenština: krajina, mlyny, historické stavby
Rok uplatnění:
2019
Uplatněno na projektech:
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil:
Ing. Miroslav Čibik
Poslední změna:
18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Landscape Forum 2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019.

Originální název:
Landscape Forum 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Zagreb
Místo vydání:
Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)