Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

ČIBIK, M. -- TÓTH, A. Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia).  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369.

Originálny názov: Riverfront design of Malá Nitra with historical water mill in Dolné Krškany, Nitra (Slovakia)
Autor: Ing. Miroslav Čibik (50%)
Ing. Attila Tóth, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: University of Zagreb
Miesto vydania: Zagreb
Rok zverejnenia: 2019
URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.12818.71369
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Landscape Forum 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFK Postery zo zahraničných konferencií
Kľúčové slová: slovenčina: krajina, mlyny, historické stavby
Rok uplatnenia: 2019
Uplatnenie na projektoch: SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil: Ing. Miroslav Čibik
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Landscape Forum 2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019.

Originálny názov: Landscape Forum 2019
Anglický názov:
Editor:
Druh publikácie: zborník
ISBN:
Vydavateľ: University of Zagreb
Miesto vydania: Zagreb
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 18.05.2019 22:20 (Import dát z knižnice)