Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

KUCZMAN, G. -- TÓTH, A. Re-designing public open spaces in the Slovak countryside.  In Landscape Forum 2019. Zagreb : University of Zagreb. (2019), URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.44160.

Originální název: Re-designing public open spaces in the Slovak countryside
Autor: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (50%)
Ing. Attila Tóth, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: University of Zagreb
Místo vydání: Zagreb
Rok zveřejnění: 2019
URL: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36444.44160
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany:
Do strany:
Počet stran:
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Landscape Forum 2019
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFK Postery zo zahraničných konferencií
Klíčová slova: slovenština: vidiek, verejné priestranstvá, obnova zelene
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: doc. Ing. Gabriel Kuczman, PhD.
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Landscape Forum 2019. Zagreb: University of Zagreb, 2019.

Originální název: Landscape Forum 2019
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
Nakladatel: University of Zagreb
Místo vydání: Zagreb
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 18.05.2019 22:20 (Import dat z knihovny)