Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

HALAJOVÁ, D. -- HALAJ, P. -- MACURA, V. -- ŠKRINIAR, A. Urban River Design: A River Restoration Case Study. In 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). (2019).

Originálny názov: Urban River Design: A River Restoration Case Study
Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD. (25%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (25%)
Viliam Macura (25%)
A. Škriniar (25%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018)
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Rok vydania: 2019
Od strany:
Do strany:
Počet strán:
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: revitalizácia, urbanistika, štúdie prípadové, rieky, dizajn
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018). Bristol:.

Originálny názov: 3rd World Multidisciplinary Civil Engineering, Architecture, Urban Planning Symposium (WMCAUS 2018)
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN:
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Bristol
Vydavateľ:
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Rok uplatnenia:
Posledná zmena: 07.12.2019 22:20 (Import dát z knižnice)