Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

VINCÚR, R. -- MORAVČÍK, Ľ. Virtual reality, tool for landscape architects.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 131--140. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.

Originální název: Virtual reality, tool for landscape architects
Autor: Ing. Radko Vincúr (50%)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek v elektronickém zdroji
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Rok zveřejnění: 2019
URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku:
Číslo části:
Od strany: 131
Do strany: 140
Počet stran: 10
Kód UT dle Web of Science:
Elektronický sborník: Veda mladých 2019
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Klíčová slova: slovenština: vizualizácia (počítačová veda), krajinná architektúra, architekti krajinní
Rok uplatnění: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Radko Vincúr
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

TÁRNÍKOVÁ, M. -- TÁRNÍK, A. Veda mladých 2019. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2008-6.

Originální název: Veda mladých 2019
Anglický název:
Editor: Ing. Mária Tárníková, PhD. (50%)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (50%)
Druh publikace: sborník
ISBN: 978-80-552-2008-6
Nakladatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Místo vydání: Nitra
Edice a číslo svazku:
Rok vydání: 2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění: 2019
Poslední změna: 03.08.2019 22:20 (Import dat z knihovny)