Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

VINCÚR, R. -- MORAVČÍK, Ľ. Virtual reality, tool for landscape architects.  In Veda mladých 2019. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. (2019), s. 131--140. ISBN 978-80-552-2008-6. URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view.

Originálny názov: Virtual reality, tool for landscape architects
Autor: Ing. Radko Vincúr (50%)
doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (50%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikácie: článok v elektronickom zdroji
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Rok zverejnenia: 2019
URL: https://drive.google.com/file/d/1ebeqXqgQXVRj88MIhhBMctXZ3LZkd3gU/view
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník):
Číslo periodika v rámci zväzku:
Číslo časti:
Od strany: 131
Do strany: 140
Počet strán: 10
Kód UT podľa Web of Science:
Elektronický zborník: Veda mladých 2019
Pôvodný jazyk: angličtina
Kategória publikácie: AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách.
Kľúčové slová: slovenčina: vizualizácia (počítačová veda), krajinná architektúra, architekti krajinní
Rok uplatnenia: 2019
 
Záznam vložil: Ing. Radko Vincúr
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

TÁRNÍKOVÁ, M. -- TÁRNÍK, A. Veda mladých 2019. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2019. ISBN 978-80-552-2008-6.

Originálny názov: Veda mladých 2019
Anglický názov:
Editor: Ing. Mária Tárníková, PhD. (50%)
Ing. Andrej Tárník, PhD. (50%)
Druh publikácie: zborník
ISBN: 978-80-552-2008-6
Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita
Miesto vydania: Nitra
Edícia a číslo zväzku:
Rok vydania: 2019
Číslo vydania:
Počet strán:
Druh zborníka:
Akcia:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Rok uplatnenia: 2019
Posledná zmena: 18.01.2020 22:20 (Import dát z knižnice)