Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÓTH, A. LE:Notre Forum, Zahřeb. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 4. ISSN 1211-1678.

Originální název: LE:Notre Forum, Zahřeb
Anglický název:
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD. (100%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Zahrada-park-krajina
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci svazku: 2
Rok vydání: 2019
Od strany: 4
Do strany: 4
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: krajina, zelená infraštruktúra, tvorba krajiny, krajinná architektúra, konferencie
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
 
Záznam vložil: Ing. Attila Tóth, PhD.
Poslední změna: 05.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Zahrada-park-krajina. Praha: ISSN 1211-1678.

Originální název: Zahrada-park-krajina
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1211-1678
Stát vydavatele:
Místo vydání: Praha
Vydavatel: Stavební informační agentura
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)