Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - zoznam publikácií

V nasledujúcom súhrne sú uvedené všetky informácie evidované k publikáciám.

TÓTH, A. LE:Notre Forum, Zahřeb. In Zahrada-park-krajina. 29, 2 (2019), s. 4. ISSN 1211-1678.

Originálny názov: LE:Notre Forum, Zahřeb
Anglický názov:
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD. (100%)
Pracovisko: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikácie: článok v odbornom periodiku
Periodikum: Zahrada-park-krajina
Charakter článku:
Číslo zväzku (ročník): 29
Číslo periodika v rámci zväzku: 2
Rok vydania: 2019
Od strany: 4
Do strany: 4
Počet strán: 1
Kód UT podľa Web of Science:
Forma vydania: tlačená verzia (print)
Pôvodný jazyk: slovenčina
Kategória publikácie: BDE Odborné práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Odborné práce v ostatných zahraničných časopisoch
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Kľúčové slová: slovenčina: krajina, zelená infraštruktúra, tvorba krajiny, krajinná architektúra, konferencie
Rok uplatnenia: 2019
Rok odoslania:
 
Záznam vložil: Ing. Attila Tóth, PhD.
Posledná zmena: 05.10.2019 22:20 (Import dát z knižnice)

Bližšie určenie zdroja:

Zahrada-park-krajina. Praha: ISSN 1211-1678.

Originálny názov: Zahrada-park-krajina
Anglický názov:
Slovenský názov:
Autor:
Druh publikácie: časopis
ISSN: 1211-1678
Štát vydavateľa:
Miesto vydania: Praha
Vydavateľ: Stavební informační agentura
URL:
Pôvodný jazyk:
Kategória publikácie:
Popis v originálnom jazyku:
Popis v anglickom jazyku:
Popis v slovenskom jazyku:
Posledná zmena: 06.07.2019 22:20 (Import dát z knižnice)