Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

TÓTH, A. -- BIHUŇOVÁ, M. Záhrady v mestskej krajine. In Záhradkář. 51, 3 (2019), s. 58. ISSN 0139-7761.

Originální název: Záhrady v mestskej krajine
Anglický název:
Autor: Ing. Attila Tóth, PhD. (50%)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (50%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Záhradkář
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník): 51
Číslo periodika v rámci svazku: 3
Rok vydání: 2019
Od strany: 58
Do strany: 58
Počet stran: 1
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: slovenština
Kategorie publikace: GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: toxické látky, pôda, dusičnany, zelenina
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Uplatněno na projektech: SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil: Ing. Attila Tóth, PhD.
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Záhradkář. ISSN 0139-7761.

Originální název: Záhradkář
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 0139-7761
Stát vydavatele:
Místo vydání:
Vydavatel:
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 26.10.2019 22:20 (Import dat z knihovny)