Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

HALAJOVÁ, D. -- TÓTH, A. -- HALAJ, P. Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia. In Acta horticulturae et regiotecturae. 1 (2019), s. 37--40. ISSN 1335-2563.

Originální název: Small sacral architecture and its greenery in Lower Spiš region in Slovakia
Autor: Ing. Denisa Halajová, PhD. (34%)
Ing. Attila Tóth, PhD. (33%)
prof. Ing. Peter Halaj, CSc. (33%)
Pracoviště: Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Katedra krajinného inžinierstva
Druh publikace: článek v odborném periodiku
Periodikum: Acta horticulturae et regiotecturae
Charakter článku:
Číslo svazku (ročník):
Číslo periodika v rámci svazku: 1
Rok vydání: 2019
Od strany: 37
Do strany: 40
Počet stran: 4
Kód UT dle Web of Science:
Forma vydání: tištěná verze (print)
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace: ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch; od roku 2013 Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova: slovenština: sakrálne stavby, krajinná architektúra, kultúrna krajina, sakrálna architektúra
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Uplatněno na projektech: SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil: Ing. Denisa Halajová, PhD.
Poslední změna: 07.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Acta horticulturae et regiotecturae. Nitra: ISSN 1335-2563.

Originální název: Acta horticulturae et regiotecturae
Anglický název:
Slovenský název:
Autor:
Druh publikace: časopis
ISSN: 1335-2563
Stát vydavatele:
Místo vydání: Nitra
Vydavatel: Slovenská poľnohospodárska univerzita
URL:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Popis ve slovenském jazyce:
Poslední změna: 07.12.2019 22:20 (Import dat z knihovny)