Katedra záhradnej a krajinnej architektúry (FZKI) - seznam publikací

V následujícím souhrnu jsou uvedeny veškeré informace evidované k publikaci.

ČIBIK, M. -- TÓTH, A. -- ŠTĚPÁNKOVÁ, R. Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková. In Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019, s. 212--216. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název:
Integration of the historical watermill into a sustainable peri-urban riverfront redesign /: Miroslav Čibik, Attila Tóth, Roberta Štěpánková
Autor: Ing. Miroslav Čibik (34%)
Ing. Attila Tóth, PhD. (33%)
doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD. (33%)
Pracoviště:
Katedra záhradnej a krajinnej architektúry
Druh publikace:
článek ve sborníku
Sborník:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Charakter článku:
Číslo části:
Od strany:
212
Do strany: 216
Počet stran: 5
Kód UT dle Web of Science:
Původní jazyk: angličtina
Kategorie publikace:
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
Popis v originálním jazyce:
Popis v anglickém jazyce:
Klíčová slova:
slovenština: vodné stavby, priemyselné stavby, historické stavby, trvalo udržateľný rozvoj, mestská zeleň
Rok uplatnění: 2019
Rok odeslání:
Uplatněno na projektech:
SakralArch: Zachovanie historického odkazu a architektonickej diverzity drobných sakrálnych stavieb v kultúrnej krajine Slovenska
 
Záznam vložil:
Poslední změna:
06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)

Bližší určení zdroje:

Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand. Brno: Mendel University of Agriculture and Forestry, 2019. ISBN 978-80-7509-659-3 (brož.).

Originální název:
Public recreation and landscape protection - with sence hand in hand
Anglický název:
Editor:
Druh publikace: sborník
ISBN:
978-80-7509-659-3 (brož.)
Nakladatel: Mendel University of Agriculture and Forestry
Místo vydání: Brno
Edice a číslo svazku:
Rok vydání:
2019
Číslo vydání:
Počet stran:
Druh sborníku:
Akce:
Původní jazyk:
Kategorie publikace:
Rok uplatnění:
2019
Poslední změna: 06.07.2019 22:20 (Import dat z knihovny)